"Zaburzenia świadomości - Wyzwania XXI wieku"

To już druga międzynarodowa konferencja na temat pacjentów z zaburzeniami świadomości, zorganizowana przez Fundację Światło w Toruniu. O praktycznych aspektach neurorehabilitacji osób w śpiączce oraz o istocie właściwego podejścia do pacjenta z zaburzeniami świadomości mówił na konferencji dr Grzegorz Biliński - prezes Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej oraz wykładowca Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.

artykul


Godziny Otwarcia

godziny-otw


Ruszyły turnusy dla osób z wadami postawy

Od wakacji w Neuroreha ruszyły turnusy dla pacjentów borykających się z problemami wad postawy. W ciągu tygodniowego pobytu każdy z pacjentów miał możliwość wzięcia udziału w czterech terapiach dziennie prowadzonych metodą: Vojty, PNF, terapii manualnej oraz PRI (Postural Restoration Institute). Koncepty te w dużej mierze bazujące na nauce prawidłowych wzorców ruchowych oraz pracy na ich strukturze, pozwoliły określić wspólny cel terapii, który osiągały niezależnymi od siebie drogami. Połączenie tych czterech metod dało świetne rezultaty oraz po raz kolejny pokazało, jak bardzo ważnym aspektem w terapii jest kompleksowe podejście do leczenia. Istotną rolę w całym procesie usprawniania oprócz samych ćwiczeń odegrał oddech, który odpowiednio poprowadzony poprawia zdolność organizmu do autoregulacji i samonaprawy.

Serdecznie zapraszamy!


Od września 2015 r. ulega zmianie cennik

Od września 2015 r. ulega zmianie cennik  - miniaturaobowiązuje od września 2015 roku