Publikacja

W kolejnym numerze na łamach Rehabilitacji w Praktyce opublikowany będzie artykuł poruszający wstęp do problematyki rehabilitacji osób w śpiączce. Autorem tej publikacji jest min. dr Grzegorz Biliński członek zespołu firmy Neuroreha.
W artykule przeczytacie Państwo m.in. o tym, że nie ma schematu postępowania terapeutycznego u tych pacjentów a sama rehabilitacja powinna być oparta o działanie interdyscyplinarnego zespołu. Przekazane zostanie doświadczenie w oparciu o publikacje Oliwera Saksa autora "Uśpionych", światowej sławy neurofizyka Dawida Eglemana a także profesora Andreasa Frohliha współtwórcy koncepcji Stymulacji Bazalnej, którą stosujemy w terapii jako pierwszy ośrodek w Polsce.
Fragment z publikacji:
(…)W ciągu ostatnich lat wprowadzano na świecie rozmaite programy postępowania terapeutycznego w zakresie neurorehabilitacji pacjentów w śpiączce. Programy te realizowane i udoskonalane przez personel medyczny opierają się zazwyczaj na własnym doświadczeniu popartym licznymi kursami specjalistycznymi. Celem nadrzędnym jak wcześniej opisywano jest wyjście chorego ze stanu ostrego, stabilizacja funkcji życiowych i „oddalenie” chorego od następstw wtórnych śpiączki. Jak wcześniej zaznaczono Torowanie Percepcji, bywa dość zmechanizowaną nazwą całego sytemu „dawania, odbioru, kodowania, dekodowania informacji, porównania jej z istniejącymi informacjami w mózgu a także odpowiedzi na bodziec. Takie spojrzenie na zjawisko neuroplasyczosci mózgu opisywane w piśmiennictwie jest raczej zbiorem obserwacji klinicznych na zwierzętach i ludziach niż jasno określoną formą postępowania terapeutycznego (…).


Uwaga - Rejestracja13.02-17.02.2017

R E J E S T R A C J A :

13.02.2017(pon) –8:00-14:00
14.02.2017(wtorek) –8:30-13:00
15.02.2017(środa)-8:30-18:00
16.02.2017(czwartek)- nieczynne
17.02.2017 (piątek) –8:30-10:00 , 13:30-16:00

Tel. 784 400 421


UWIERZYĆ W SIEBIE !

Od poniedziałku 18.07.2016 ruszył projekt UWIERZYĆ W SIEBIE organizowany przez Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej.
Mamy przyjemność włączyć się w ten projekt i realizować z jego uczestnikami zajęcia rehabilitacyjne. Głównym celem projektu UWIERZYĆ W SIEBIE ! jest aktywizacja społeczna uczestników, zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym poprzez naukę pokonywania swoich problemów funkcjonalnych. Po raz kolejny bardzo cieszymy się ze możemy współpracować z pacjentami i pomagać im odkrywać swoje możliwości. Uwierz w Siebie!!!


Uwaga - Rejestracja


Godziny otwarcia rejestracji w dniach :
11.07.2016r.-15.07.2016r

Poniedziałek 9:00-11:30
Wtorek 9:00-11:00
Środa 10:00-12:00
Czwartek 10:00-12:00
Piątek 10:30-12:00

tel: 784-400-421


Rada ds. Osób Niepełnosprawnych - dr Grzegorz Biliński


Na antenie radia DOXA dr Grzegorz Biliński mówił na temat zainaugurowanej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, której jest członkiem. Zapraszamy do wysłuchania wywiadu

http://doxa.fm/audycja/grzegorz-bilinski/

Grzegorz-Bilinski